Maestra Marta Kluczyńska zadyryguje finałem i koncertem laureatów na XVII Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

19 i 20 Maja 2017 roku Maestra Marta Kluczyńska zadyryguje Orkiestrą Opery Krakowskiej na Finale i Koncercie Lauretów XVII Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu.