Tenor, Tadeusz Szlenkier powróci jako Książę Mantui na deski Teatru Wielkiego Opery Narodowej

12 stycznia 2019, Tadeusz Szlenkier, powróci do Teatru Wielkiego Opery Narodowej jako Książę Mantui w Rigolettcie G. Verdiego. Spektakl w reżyserii Gilberto’a Deflowill’a pod kierownictwem muzycznym Maestro Patricka Fournillier’a.

Dalsze spektakle: 16, 18, 20.01.2019