Tenor, Tadeusz Szlenkier, wystąpi na Koncertach Noworocznych w Filharmonii Śląskiej

28, 29, oraz 30 grudnia 2018, Tadeusz Szlenkier wystąpi na Koncertach Noworocznych w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Koncertami dyrygował będzie Maestro Mirosław Jacek Błaszczyk.