Tenor, Tadeusz Szlenkier, zaśpiewa partię Turiddu w Opera Nova w Bydgoszczy

27 i 28 stycznia 2018, Tadeusz Szlenkier wystąpi w partii Turiddu w Rycerskości wieśniaczej P. Mascagniego w Opera Nova w Bydgoszczy. Spektakle w reżyserii Andrzeja Bubienia, pod dyrekcją muzyczną Wojciecha Rajskiego.